Bravis Jaarverslag 2022

We zijn trots op al onze (zorg)professionals die ook in 2022 weer hard hebben gewerkt en flexibiliteit hebben getoond, waardoor we steeds goede zorg konden blijven verlenen aan onze patiënten. Ook op de verschillende ambities van Bravis, zoals verwoord in ons visiedocument, hebben we voortgang geboekt. Steeds meer zorg die voorheen in het ziekenhuis werd verleend, vindt waar mogelijk bij de patiënt thuis of dichtbij huis plaats (Juiste Zorg op de Juiste Plek). Dit is een ontwikkeling waarbij de samenwerking met onze zorgpartners in de regio steeds belangrijker wordt. Ten aanzien van de nieuwbouw hebben we besloten om het nieuwe ziekenhuis in één keer te bouwen en dat we ernaar streven om de nieuwbouw in 2028 op te leveren. Het ontwerpteam voor de nieuwbouw ging met het Programma van Eisen aan de slag. We sloten het jaar af met het behalen van de overbruggingsaudit Qmentum en het tekenen van de Green Deal 3.0, waarmee Bravis belooft mee te helpen aan het verduurzamen van de zorg. Ook financieel gezien hebben we 2022 goed afgesloten en hiermee de financiële basis voor de nieuwbouw verder versterkt. We zijn trots en tevreden dat we financieel stabiel zijn. Dat is belangrijk, want in aanloop naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis is financiering een essentiële stap. Onze opdracht is dan ook om de komende jaren deze financiële stabiliteit te behouden. Het nog altijd hoge verzuim en de krapte op de arbeidsmarkt zijn daarbij een zorg. Het terugdringen van het ziekteverzuim is een prioriteit voor iedereen.

Raad van Bestuur
Bravis ziekenhuis

Onze kerncijfers

 • Aantal dagbehandelingen*

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
 • Aantal langdurige observaties

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
 • Aantal unieke patiënten

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
 • Aantal verpleegdagen

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
 • Gemiddelde verpleegduur

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022
 • Klinische opnamen

  • 2019
  • 2020
  • 2021
  • 2022