500 patiënten gebruik(t)en Thuismeten-app Bravis

500 patiënten gebruik(t)en Thuismeten-app Bravis

Bijna twee jaar geleden introduceerde het Bravis ziekenhuis de Thuismeten-app voor COPD en hartfalen. Ondertussen wordt de app veel breder ingezet: ook patiënten met COVID-19, hypertensie, zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes en knieoperaties maken nu gebruik van deze app. “Toen de diagnose zwangerschapsdiabetes gesteld werd kreeg ik meteen de Thuismeten-app”, aldus Irina Geluk-Klosinski: “Iedere dag voer ik mijn glucose en insuline in op gezette tijden. Daarnaast kan ik ook aangeven als ik contact wil met de diabetesverpleegkundige.”

Ondertussen hebben meer dan 500 patiënten van Bravis gebruik gemaakt van de Thuismeten-app, waarvan nog steeds zo’n 75% actief metingen instuurt. De zorgverleners van het ziekenhuis kijken mee bij afwijkende waardes, Bij hartfalen wordt er ook steeds vaker een beroep gedaan op de patiënt zelf. In de zogenoemde ‘zelfmanagementprogramma’s’ krijgen patiënten automatisch adviezen op basis van hun metingen, waardoor tussenkomst van de zorgverlener niet altijd meer nodig is. Natuurlijk kan een patiënt bij vragen wel altijd contact opnemen met het ziekenhuis.

Zo goed mogelijk doen

Irina zet haar beste beentje voor om zo goed mogelijk met de zwangerschapsdiabetes om te gaan: “Als je de diagnose zwangerschapsdiabetes krijgt is iedere week er één, je wilt het graag zo goed mogelijk doen.” De zorgverleners van Bravis en de app helpen haar daarbij: “Fijn dat ik ook mijn eerdere metingen terug kan zien, zodat ik weet hoe het gegaan is de afgelopen periode. Heb ik vragen, dan wordt hier snel op gereageerd door de diabetesverpleegkundige.”

Bravis Beter Thuis

Voor specialistische zorg hoeft men niet altijd naar het ziekenhuis. Het kan soms handiger zijn en meer rust geven om in de eigen omgeving zorg te krijgen. Daarom is er Bravis Beter Thuis. Dat is ziekenhuiszorg, maar dan thuis of zo dicht bij huis als mogelijk is. Behandelingen zoals bloedtransfusies en dialyses vinden al steeds vaker aan huis plaats. Maar ook voor monitoring en nacontroles hoeft men niet meer altijd naar het ziekenhuis te komen. Dat kan even goed thuis of bij een zorgpartner in de buurt gebeuren. Zo houdt de patiënt zelf de regie over zijn gezondheid en is hij toch verzekerd van dezelfde kwaliteit van zorg.