AYA-zorg voor jongvolwassenen met kanker

AYA-zorg voor jongvolwassenen met kanker

Elk jaar horen ongeveer 3.900 jongvolwassenen tussen de 18 en 39 jaar in Nederland dat zij kanker hebben. Deze AYA’s (adolescents & young adults) zijn in de bloei van hun leven en verliezen bij de diagnose vaak de grip op hun leven. Het Bravis Oncologie Centrum biedt hen vanaf 22 april leeftijdsspecifieke zorg en ondersteuning die samenhangt met hun medische behandeling: AYA-zorg.

De meerderheid van alle kankerpatiënten is ouder dan 60 jaar, wat maakt dat jongvolwassenen veelal een uitzondering vormen in de wachtkamer. Deze AYA’s bevinden zich in een andere levensfase en kampen met andere vragen, zoals over het afmaken van hun studie, solliciteren bij een eerste baan, het afsluiten van een hypotheek of het stichten van een gezin. Bovendien blijkt uit onderzoek dat kankercellen zich anders gedragen in een jongvolwassen lichaam dan in dat van ouderen en kinderen. De medische behandeling dient daarom afgestemd te worden op deze unieke patiëntgroep. AYA-zorg heeft aandacht voor al deze leeftijdsspecifieke zorgbehoeften. Centraal staat daarbij de vraag: ‘Wie ben jij en wat heb je nodig?’ tijdens en ook na kanker.

Het AYA-team

Het AYA-team van het Bravis Oncologie Centrum bestaat uit zorgprofessionals die specifieke kennis hebben over kanker op jongvolwassen leeftijd en speciaal zijn opgeleid om jongvolwassenen met kanker optimaal te begeleiden, zoals verpleegkundig specialisten, gespecialiseerd oncologieverpleegkundigen (life coaches) en een oncoloog. Maar ook andere disciplines kunnen desgewenst betrokken worden bij de zorg aan AYA’s. Denk aan een psycholoog, diëtist, bedrijfsarts, geestelijk verzorger, fysiotherapeut of het pijnteam. Zo verbindt AYA-zorg zowel de medisch-technische als de psychosociale aspecten met elkaar.

AYA Zorgnetwerk

Het AYA-team van het Bravis Oncologie Centrum werkt samen met het Erasmus MC en is onderdeel van het Nationaal AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk. Binnen dit netwerk worden AYA-zorgverleners ondersteund en geschoold, wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar kanker bij jongvolwassenen en expertise gedeeld. Zo blijft alle kennis en kunde over ‘kanker op AYA-leeftijd’ steeds actueel.