Bravis moet 2000 euro schadevergoeding betalen voor ongeoorloofde inzage in medisch dossier

Bravis moet 2000 euro schadevergoeding betalen voor ongeoorloofde inzage in medisch dossier

De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft woensdag bepaald dat het Bravis ziekenhuis een schadevergoeding van 2000 euro moet betalen aan een patiënte, waarvan haar medische gegevens meerdere malen werden ingezien door een medewerkster van het ziekenhuis. Die had daarvoor geen geoorloofde reden.

De patiënte was naar de rechter gestapt en eiste onder meer een vergoeding voor immateriële schade. De rechtbank acht een schadevergoeding van 2000 euro op zijn plaats. De rechter stelt dat Bravis als werkgever aansprakelijk is voor het handelen van de medewerkster. Het ziekenhuis had beter moeten controleren of er sprake was van misbruik bij het inzien van persoonsgegevens. 

Reactie

Het Bravis ziekenhuis heeft de volgende reactie naar buiten gebracht: "Het Bravis ziekenhuis heeft kennisgenomen van de uitspraak. Het Bravis ziekenhuis betreurt dat een van zijn medewerkers zich onbevoegd toegang heeft verschaft tot een medisch dossier en de gevolgen daarvan voor de desbetreffende patiënt. De betreffende medewerkster heeft destijds toegegeven meerdere malen het medisch dossier te hebben bekeken. Aangezien het Bravis ziekenhuis de privacy van haar patiënten hoog in het vaandel heeft staan, is de desbetreffende medewerkster indertijd op staande voet ontslagen en heeft het ziekenhuis ook verdere passende maatregelen getroffen om herhaling voor de toekomst te voorkomen."