Bravis ondertekent Lokaal Preventie Akkoord gemeente Bergen op Zoom

Bravis ondertekent Lokaal Preventie Akkoord gemeente Bergen op Zoom

Op initiatief van de gemeente Bergen op Zoom is een Lokaal Preventie Akkoord opgesteld met als doel partners die met preventieve en positieve gezondheid bezig zijn, te verbinden. 'Want samen staan we sterker dan alleen.' 24 organisaties, waaronder het Bravis ziekenhuis, hebben dinsdag 24 mei het akkoord ondertekend. De honneurs werden waargenomen door Marloes Otte, projectleider Positieve Gezondheid in Bravis. 

De gemeente Bergen op Zoom wil een bijdrage leveren aan de mentale en fysieke gezondheid van haar inwoners. Daarom is de gemeente aangesloten bij het Nationaal Preventieakkoord. Maar met het Lokaal Preventieakkoord 'Bergen op Zoom in beweging en mentaal fit' gaat ze nog een stapje verder. Het akkoord moet zorgen voor een vitale gemeente, waarbij alle partijen samenwerken: werkgevers, werknemers, zorginstellingen en overheid.

Focus op wat wél kan

Het Bravis ziekenhuis is aangehaakt vanuit het project Positieve Gezondheid, onderdeel van onze ambitie 1 - Vergroten patiëntwaarde. In het overzicht van alle deelnemers worden al enkele inspirerende voorbeelden genoemd, zoals de VR-experience ‘Door de ogen van een patiënt kijken’, de inzet van life coaches in het Oncologie Centrum en het gebruik van de gesprektechniek Positieve Gezondheid in het Pijncentrum.  "Door de focus te leggen op wat wél kan en de vraag naar wat iemand belangrijk vindt, houdt de patiënt meer controle. Dat komt de behandeling ten goede én medewerkers halen daar hun werkgeluk uit", aldus Marloes Otte, projectleider Positieve Gezondheid.