Bravis ook in 2021 financieel gezond

Bravis ook in 2021 financieel gezond

Het Bravis ziekenhuis heeft het boekjaar 2021 afgesloten met een positief resultaat van 6,8 miljoen euro. Dat is vergelijkbaar met de behaalde resultaten van voorgaande jaren. Het ziekenhuis is trots dat dit rendement ondanks COVID-19 is behaald.

Het jaar 2021 was evenals 2020 een bijzonder jaar. Het combineren van het verlenen van zorg aan patiënten met en zonder COVID-19 was een enorme uitdaging. Door het grote aantal besmettingen moest begin het jaar de patiëntenzorg worden afgeschaald. Richting de zomer daalde het aantal coronapatiënten en kon de uitgestelde zorg grotendeels worden ingehaald. De omikronvariant zorgde echter in de herfst voor een nieuwe coronagolf en opnieuw een afschaling van zorg.

Financieel gezond

Tijdens de coronacrisis zijn ingrijpende maatregelen getroffen die veelal tot meerkosten hebben geleid. Dankzij landelijke financiële regelingen heeft het Bravis ziekenhuis deze extra kosten kunnen opvangen. Met het voortzetten van het positieve resultaat over 2021 verbetert de vermogenspositie van Bravis en blijft het ziekenhuis financieel gezond.

Nieuwbouw

Een gezonde financiële situatie is van groot belang in aanloop naar de bouw van het nieuwe ziekenhuis. Besloten is om de nieuwbouw op de Bulkenaar in één fase te voltooien. De bouw start in 2026 en wordt afgerond in 2028. Dankzij het continueren van de positieve resultaten kan de nieuwbouw met vertrouwen tegemoet worden gezien. De verwachting is dat COVID-19 in 2022 nog impact zal hebben op de patiëntenzorg en financiering.