Bravispunt Tholen officieel geopend

Bravispunt Tholen officieel geopend

Het Bravispunt Tholen is op 21 mei officieel geopend. Samen met Diagnovum is Bravis er al een tijdje actief om de patiënt dicht bij huis zorg te verlenen.

Huisartsen kunnen patiënten naar het Bravispunt sturen voor diagnostisch onderzoek (hart en vaat, fundus etc.) en voor bloedprikken. Daarnaast worden er verpleegkundige handelingen verricht door partners van de thuiszorg. Deze handelingen (hemodialyse, bloedtransfusie, antibiotica-infusen etc.) doen we bij voorkeur bij de patiënt thuis. Maar soms kan het niet thuis en dan kan de patiënt dicht bij huis terecht, in een Bravispunt. Ook als videobellen met een zorgverlener van Bravis niet goed lukt, kan de patiënt naar het Bravispunt komen voor ondersteuning. Het Bravis ziekenhuis heeft vijf Bravispunten in het verzorgingsgebied.