Online aanmelden van afspraken in MijnBravis

Online aanmelden van afspraken in MijnBravis

Patiënten die een afspraak hebben in het ziekenhuis kunnen zich via MijnBravis voortaan ook online aanmelden voor hun afspraak.  Hiermee wordt een volgende stap gezet in het uitbreiden van het patiëntenportaal.

Door zich online aan te melden, kunnen patiënten thuis alvast hun gegevens controleren en aanpassen. Denk aan de NAW-gegevens, zorgverzekeraar of apotheek. Maar ook een screening of vragenlijst kan alvast worden ingevuld. Dit doen patiënten via de knop 'online inchecken' in MijnBravis. Na het online aanmelden krijgen zij via e-mail een QR-code. Deze code moeten zij in het ziekenhuis scannen bij de aanmeldzuil, zodat we weten dat de patiënten in de wachtkamer zitten te wachten.

Waarom online inchecken?

Afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met patiënten, vrijwilligers en medewerkers over hoe het aanmelden wordt ervaren en wat er beter kan. Uit deze gesprekken blijkt dat gegevens van patiënten vaak onjuist zijn. Dit zorgt voor haperingen in het werkproces. Denk bijvoorbeeld aan een verkeerde huisarts of het ontbreken van een apotheek. Maar ook geen (juist) e-mailadres of BSN-nummer. Online inchecken helpt hierbij, want een patiënt krijgt 2 dagen van tevoren een uitnodiging om zijn gegevens te controleren en eventueel zelf aan te passen. Een ander voordeel van online aanmelden is dat patiënten in alle privacy hun gegevens kunnen controleren. Op een moment dat voor hen het beste uitkomt en zonder dat gegevens getoond worden op de zuil of verteld hoeven te worden aan de balie.

Doorontwikkeling MijnBravis 

Eigen regie is een belangrijk thema in de visie van het Bravis ziekenhuis. Om als patiënt ook meer regie te kunnen nemen, zijn het inzien van eigen medische gegevens en zelf zaken kunnen regelen belangrijke randvoorwaarden. Daarom wordt MijnBravis doorontwikkeld en worden er stapsgewijs steeds meer informatie en functionaliteiten aan toegevoegd die dit ondersteunen.