Programma van Eisen nieuwbouw afgerond!

Programma van Eisen nieuwbouw afgerond!

Anderhalf jaar stond Bravis in het teken van het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) voor de bouw van de nieuwe hoofdlocatie op De Bulkenaar. Ruim 300 collega’s werkten samen, onder regie van het kernteam en met begeleiding van AT-Osborne, aan het uitgebreide document. Daarin staat waar het nieuwe gebouw straks aan moet voldoen. Het PvE vormt daarmee de basis voor het ontwerpteam om aan de slag te gaan met het ontwerp.

De uitkomsten van de diverse gebruikersgroepen zijn door het kernteam bouw bestudeerd en gepresenteerd in drie bijeenkomsten: Voor de leden van de Vereniging Medische Staf, alle Bravis-collega’s en voor de Raad van Bestuur, Raad van Toezicht, Cliëntenraad, Verpleegkundige Adviesraad en de Ondernemingsraad. De feedback van die bijeenkomsten is verwerkt in het definitieve PvE, dat is aangeboden aan de adviesorganen. Het PvE is niet in beton gegoten. De komende jaren zal continu beoordeeld worden of het nog voldoet aan de ontwikkelingen binnen Bravis, maar ook binnen de regio en in de gezondheidszorg in het algemeen.