Traumalevel 2-status voor SEH Bravis Bergen op Zoom

Traumalevel 2-status voor SEH Bravis Bergen op Zoom

Het Netwerk Acute Zorg Brabant (NAZB) heeft de Spoedeisende Hulp in Bergen op Zoom het traumalevel 2 toegekend. Hiermee laat Bravis zien dat het ziekenhuis kwaliteit biedt en werkt aan verbeteringen. “De afgelopen vijf jaar hebben we al op het niveau van level 2 gewerkt. Met deze toekenning laten we zien dat we hier ook formeel aan voldoen en onderschrijven we het belang om acute zorg in onze regio aan te bieden”, vertelt traumachirurg Barthold Kuiken.

Ziekenhuizen worden ingedeeld volgens een levelindeling van de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT). Met deze indeling (level 1, 2 of 3) kan de patiënt zo snel mogelijk op de juiste plaats worden behandeld. Deze niveaus helpen namelijk de ambulanceverpleegkundige bij het maken van de juiste keuze naar welk ziekenhuizen de patiënt moet worden vervoerd. Level 2-status houdt in dat er 24 uur per dag vitaal bedreigde patiënten kunnen worden opgevangen. De ziekenhuizen worden 1 keer per vijf jaar getoetst aan de hand van het Landelijk visitatiereglement Traumazorg.

Visitatie bij Bravis

Op 1 februari bezocht een commissie de Bravis-hoofdlocaties in Bergen op Zoom en Roosendaal. De commissie heeft onder andere gekeken naar de afdeling SEH die de eerste opvang doet, maar ook naar de klinische afdelingen, de vervolgzorg en hoe de betrokken disciplines handelen. De commissie heeft gezien dat de lijnen kort zijn, de samenwerking onderling en met de RAV goed is en de collegialiteit groot. Het NAZB concludeert dat Bravis een sterke visie heeft op multidisciplinaire zorg, zoals de samenwerking met de VVT-sector (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg). Het Bravis ziekenhuis kreeg van de commissie ook een aantal aanbevelingen mee om zaken nog verder te optimaliseren. Hiermee gaat het traumabeleidsteam de komende tijd aan de slag.

SEH in Roosendaal en Bergen op Zoom

Het Bravis ziekenhuis beschikt over een Spoedeisende Hulp in Roosendaal en Bergen op Zoom. Zij zien, samen met de Eerste Harthulp, jaarlijks in totaal ongeveer 35.000 patiënten. Met de RAV (Regionale Ambulancevoorziening) zijn afspraken gemaakt over welk type patiënten naar welke locatie worden gebracht. Traumapatiënten worden in de praktijk altijd vervoerd naar Bergen op Zoom. Daar zijn de traumachirurgen en –orthopeden aanwezig en bevindt zich de trauma-unit. “Alle betrokkenen hebben de afgelopen periode hard gewerkt om onze ambities op het gebied van traumazorg waar te maken. Met dit resultaat heeft Bravis een landelijke erkenning voor de traumazorg gerealiseerd die belangrijk is voor onze toekomstige positionering. Daar zijn we erg trots op en danken iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd”, aldus Arnoud Slooff, Zorggroepmanager Acuut-Complex.