Website over opleiden ziekenhuismedewerkers in Brabant

Website over opleiden ziekenhuismedewerkers in Brabant

Negen Brabantse ziekenhuizen, waaronder het Bravis ziekenhuis, lanceren 25 februari de website FZO Noord-Brabant. Het doel van de site is om samen meer zorgmedewerkers op te leiden én meer medewerkers te behouden voor de zorg.

Vorig jaar hebben de negen Brabantse ziekenhuizen een actieprogramma opgesteld, gericht op verpleegkundige vervolg- én medische ondersteunende opleidingen. Concreet betekent dit dat het doel is om 10% meer zorgmedewerkers op te leiden en minimaal 10% meer medewerkers te behouden. Het actieprogramma richt zich in eerste instantie op de opleidingen voor IC- en SEH-verpleegkundigen, anesthesiemedewerkers en operatieassistenten. Beroepen waar mede door corona en inhaalzorg een grote vraag naar is. Het actieprogramma heeft een looptijd van 3 jaar. Het richt zich op samen innovatief opleiden en voorkomen van uitval tijdens de opleiding. Ook wordt ingezet op een proef met een regionale flexibele schil vanaf komend voorjaar, waarbij de ziekenhuizen elkaar kunnen helpen én zorgverleners de kans krijgen om in de keuken van een ander ziekenhuis te kijken.