Wetenschapscommissie beloont twee onderzoeken

Wetenschapscommissie beloont twee onderzoeken

Kinderarts Christiaan van Woerden en internist-nefroloog Marga Eshuis ontvangen van de wetenschapscommissie van het Bravis ziekenhuis allebei een cheque van 10.000 euro. Met deze financiële steun kunnen zij hun eigen wetenschappelijk onderzoek tot leven brengen. “Heel gaaf om te zien dat Bravis als algemeen ziekenhuis wetenschap zo hoog in het vaandel heeft staan en medewerkers stimuleert om hun eigen onderzoek op te zetten”, vertelt Christiaan.

Het is de eerste keer dat medewerkers bij de wetenschapscommissie subsidie konden aanvragen. “Bravis wil graag investeren in (eigen) wetenschappelijk onderzoek en medewerkers prikkelen om hun eigen ideeën tot leven te brengen. Onderzoek draagt bij aan het verbeteren van de kwaliteit van de zorg en als ziekenhuis willen we onze zorg natuurlijk continue verbeteren”, geeft bestuursvoorzitter Bianka Mennema aan.
De inzendingen ‘Oplossingsgerichte consultvoering ter bevordering van patiëntparticipatie’ van kinderarts Christiaan van Woerden en ‘Uitkomsten van percutaan geplaatste PD katheters in het Bravis ziekenhuis’ van internist-nefroloog Marga Eshuis worden door de wetenschapscommissie beloond met een subsidie van 10.000 euro.

Patiëntparticipatie bij kinderen

Tijdens een consult bij de kinderarts of kinderverpleegkundige zijn kinderen weinig aan het woord. Het zijn vooral de ouders (ongeveer 35% van de tijd) en de artsen of verpleegkundigen (ongeveer 60%) die het woord voeren. Ondanks dat kinderen weinig zeggen (ongeveer 5%), vragen ze non-verbaal toch veel aandacht. Christiaan wil met zijn onderzoek ‘Oplossingsgerichte consultvoering ter bevordering van patiëntparticipatie’ uitzoeken in hoeverre kinderen betrokken worden of aan het woord zijn tijdens een consult en hoe die betrokkenheid met behulp van een speciale gespreksmethodiek verbeterd kan worden.