Medezeggenschap

BRAVIS

De volgende medezeggenschapsorganen hebben in het Bravis ziekenhuis een formele positie: Cliëntenraad, KinderAdviesRaad, Ondernemingsraad, Vereniging Medische Staf, Medisch Specialistische Bedrijven, Vereniging Medisch Specialisten in Dienstverband en Verpleegkundige AdviesRaad.