Onze ambities

BRAVIS

1. Vergroten van patiëntwaarde

Zorg die nu én in de toekomst aansluit bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van onze patiënt; dat is waar de kern van de ambitie ‘Vergroten van patiëntwaarde’ om draait! We betrekken patiënten bij hoe we de zorg vormgeven en versterken hun vaardigheden, zodat zij de mogelijkheid krijgen zelf regie te nemen over hun eigen zorgproces. Zo beslissen we samen met de patiënt hoe wij waarde toe kunnen voegen aan zijn of haar leven.

2. Versterken persoonlijke regie in een wendbare organisatie

We bieden medewerkers een plezierige werkplek met volop kansen om zich te ontwikkelen. Medewerkers krijgen meer regie over het dagelijkse werk, maar ook over de eigen ontwikkeling en loopbaan. We stimuleren hen om continu te blijven leren en verbeteren. Om te kijken hoe de zorg beter kan én hoe je plezier houdt in je werk. Dat is belangrijk, want het werk in de zorg zal ook de komende jaren onder druk blijven staan. Vitale medewerkers, eigen regie en werkplezier zijn dan ook belangrijke speerpunten.  

3. Garanderen breed zorgaanbod

Bravis wil voor de inwoners van de regio een compleet ziekenhuis zijn waar zij terecht kunnen voor een breed aanbod van medisch-specialistische zorg. Om dit waar te maken hebben we in het verslagjaar onder andere ingezet op het organiseren van de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen over de grenzen van vakgroepen en de organisatie heen, de implementatie van ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik van zorg en innovaties op het gebied van oncologische zorg. 

4. Intensiveren regionale samenwerking

Voor het Bravis ziekenhuis staat naadloze samenwerking in de regio centraal, zodat de verschillende fasen in het zorgproces voor de patiënt logisch op elkaar aansluiten. We realiseren deze zorg door intensief samen te werken met huisartsen, regionale zorgpartners, welzijnsorganisaties en gemeenten. We zetten in op de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Daardoor wordt chronische en laagcomplexe zorg steeds vaker thuis, in een Bravispunt of in de eerste lijn verleend.

5. Optimale inzet van technologie en digitalisering

Digitale en technologische ontwikkelingen maken grote veranderingen in de zorg mogelijk. Het Bravis ziekenhuis wil hier belangrijke stappen in zetten. Niet als doel op zichzelf, maar als middel om de kwaliteit en toegankelijkheid van zorg te waarborgen. Laagdrempelige gegevensuitwisseling met patiënten en zorgverleners en digitale monitoring en communicatie staan daarin centraal. Dat doen we samen met onze partners in de regio.