3. Garanderen breed zorgaanbod

BRAVIS

Bravis wil voor de inwoners van de regio een compleet ziekenhuis zijn waar zij terecht kunnen voor een breed aanbod van medisch-specialistische zorg. Om dit waar te maken hebben we in het verslagjaar onder andere ingezet op het organiseren van de multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen over de grenzen van vakgroepen en de organisatie heen, de implementatie van ZorgEvaluatie en Gepast Gebruik van zorg en innovaties op het gebied van oncologische zorg.

Zorg voor kwetsbare ouderen

Zorg voor kwetsbare ouderen

Het borgen van de continuïteit van informatie om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen te continueren is een belangrijke pijler binnen de ambitie ‘Garanderen brede zorgaanbod’. De kwaliteit van de feitelijke overdracht is hiervan één onderdeel. In het verslagjaar zijn op diverse fronten speerpunten opgepakt, gericht op de continuïteit van het overdrachtsproces. Zowel bij verwijzing naar en opname in het ziekenhuis als bij ontslag.

Voorbereiding Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA) 

In 2022 heeft de voorbereiding voor de realisatie van een Intensieve Samenwerking Afdeling (ISA) de finale fase bereikt. De afdeling voor patiënten met meerdere diagnosen moet medio 2023 geïmplementeerd zijn. De gesprekken over locatie en medische inzet worden momenteel afgerond.

Op dit moment wordt deze groeiende groep patiënten behandeld via intercollegiale consulten, wat vertragend werkt en bovendien verwarrend kan zijn voor de patiënt. Het duurt langer voor het behandelplan gereed is, waardoor de patiënt ook langer in het ziekenhuis ligt. Op een ISA wordt de patiënt met multiproblematiek besproken in een multidisciplinair behandelteamoverleg, waaraan wordt deelgenomen door de specialismen Geriatrie, Longgeneeskunde, Cardiologie en Interne Geneeskunde. Met deze procesgerichte aanpak kan sneller en doeltreffender een integraal behandelplan afgestemd en uitgevoerd worden. De patiënt weet zo sneller wat er aan de hand is en  - afhankelijk van het vervolg – ligt minder lang opgenomen.

Oriëntatie op multidisciplinaire zorg

Oriëntatie op multidisciplinaire zorg

In 2022 is gestart met het verder in kaart brengen van multidisciplinaire zorg. Daarbij wordt bekeken bij welke zorgpaden sprake is van multimorbiditeit. Vervolgens wordt bekeken wat deze multimorbiditeit betekent voor het organiseren van een overkoepelende en afgestemde behandeling.

Oncologische zorg thuis

Oncologische zorg thuis

Het Bravis ziekenhuis en Allerzorg Care for Cancer zijn in 2020 een pilot gestart om patiënten thuis chemotherapie te geven. De behandeling wordt uitgevoerd door een gespecialiseerde oncologieverpleegkundige. Er is een koppeling met het elektronisch patiëntendossier van het ziekenhuis en de medicatie wordt geleverd door de ziekenhuisapotheek. Het toedienen van de therapie verloopt volgens de richtlijnen en protocollen van het Bravis ziekenhuis. In 2022 is het aantal behandelingen verder gegroeid met een grote tevredenheid van de patiënten. Het project geldt landelijk als een van de voorbeelden van Zorg Op de Juiste Plek.