4. Intensiveren regionale samenwerking

BRAVIS

Voor het Bravis ziekenhuis staat naadloze samenwerking in de regio centraal, zodat de verschillende fasen in het zorgproces voor de patiënt logisch op elkaar aansluiten. We realiseren deze zorg door intensief samen te werken met huisartsen, regionale zorgpartners, welzijnsorganisaties en gemeenten. We zetten in op de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Daardoor wordt chronische en laagcomplexe zorg steeds vaker thuis, in een Bravispunt of in de eerste lijn verleend.

Bravis Beter Thuis

Bravis Beter Thuis

Patiënten hoeven voor specialistische zorg niet altijd naar het ziekenhuis. Het kan soms handiger zijn en meer rust geven om in de eigen omgeving zorg te krijgen. Daarom is er Bravis Beter Thuis. Dat is ziekenhuiszorg, maar dan thuis of zo dicht bij huis als mogelijk is.

Bravispunten

Bravispunten

Een mooi voorbeeld van Bravis Beter Thuis zijn de Bravispunten. In 2022 zijn vijf Bravispunten gerealiseerd, verdeeld over het verzorgingsgebied van het Bravis ziekenhuis. Er zijn Bravispunten in St. Willebrord, Steenbergen, Oudenbosch, Huijbergen en Tholen. In deze kleinschalige voorzieningen kunnen patiënten dichter bij huis terecht voor specialistische zorg en eerstelijns diagnostiek, waarvoor zij eerst naar het ziekenhuis moesten. Samen met onze regionale zorgpartners Diagnovum, TWB Thuiszorg met Aandacht, tanteLouise en Groenhuysen zorgen we op deze manier voor de Juiste Zorg op de Juiste Plek. In de Bravispunten vinden zo’n 2500 onderzoeken en behandelingen per maand plaats.

Meekijkconsulten

Meekijkconsulten

Samen met Huisartsen Coöperatie West-Brabant (HCWB) is het Bravis ziekenhuis gestart met het implementeren van Meekijkconsulten. Dit is een digitaal consult waarin de huisarts advies vraagt aan een medisch specialist. Middels dit advies kan de patiënt in de meeste gevallen onder behandeling van de huisarts blijven en hoeft niet doorgestuurd te worden naar de tweede lijn. In november werd de 500ste digitale meekijkconsult gerealiseerd.

Samenwerking optometrie

Samenwerking optometrie

In 2022 is een samenwerking tussen Huisartsen Coöperatie West-Brabant (HCWB), de oogartsen van het Bravis ziekenhuis en gespecialiseerde optiekzaken in de regio gerealiseerd. Huisartsen kunnen patiënten met laagcomplexe oogklachten doorsturen naar geselecteerde optometristen bij optiekzaken. De patiënt kan hierdoor sneller en dichterbij huis terecht. Slechts in 20% van de gevallen dient de patiënt alsnog doorverwezen te worden naar de oogarts.

Thuismeten

Thuismeten

Middels Thuismeten (telemonitoring) kunnen we steeds meer verschillende patiëntgroepen op afstand monitoren. Inmiddels nemen meer dan 700 patiënten hieraan deel. De patiënt vult vanuit thuis gezondheidsinformatie in. Samen met de zorgverlener in het ziekenhuis wordt op afstand bekeken of het nodig is om een patiënt eerder te zien of dat er juist minder zorg nodig is. Eind 2022 is een begin gemaakt met de voorbereidingen voor een centraal telemonitoringscentrum binnen Bravis.

Geriatrische Revalidatie Zorg

Geriatrische Revalidatie Zorg

Samen met de VVT-partners is in 2022 hard gewerkt om een gezamenlijke visie te formuleren over de Geriatrische Revalidatie Zorg (GRZ) en de acute kortdurende ouderenzorg. Het doel is om hierin te werken aan naadloze zorg. Samen met de thuiszorgorganisatie is het project Passende zorg gestart om in de hele keten beter af te stemmen welke zorg een patiënt wanneer nodig heeft.