1. Vergroten van patiëntwaarde

BRAVIS

Zorg die nu én in de toekomst aansluit bij de behoeften, wensen en mogelijkheden van onze patiënt; dat is waar de kern van de ambitie ‘Vergroten van patiëntwaarde’ om draait! We betrekken patiënten bij hoe we de zorg vormgeven en versterken hun vaardigheden, zodat zij de mogelijkheid krijgen zelf regie te nemen over hun eigen zorgproces. Zo beslissen we samen met de patiënt hoe wij waarde toe kunnen voegen aan zijn of haar leven.

Samen Beslissen

Samen Beslissen

Wie ziek wordt, komt voor verschillende keuzes te staan. Maar hoe kies je welke behandeling het best bij je past, wanneer er meerdere behandelingen mogelijk zijn? Om patiënten hierin beter te kunnen ondersteunen, is er het project Samen Beslissen: een proces waarin de arts en de patiënt gezamenlijk bespreken welke behandeling het beste bij de patiënt past. Daarbij worden alle opties, voor- en nadelen, patiëntvoorkeuren en omstandigheden meegenomen. Zo’n gesprek is soms best lastig. Daarom introduceerden we verschillende tools die zowel de arts als de patiënt helpen dat gesprek te voeren.

Positieve Gezondheid

Positieve Gezondheid

Hoewel de zorg jarenlang alleen gericht is geweest op ziekte en medische oplossingen, komen we er gaandeweg achter dat deze benadering niet altijd voldoende mogelijkheden biedt om aan te sluiten bij de wensen van de patiënt, bijvoorbeeld wat betreft behandeling en begeleiding. Daarom zetten we Positieve Gezondheid op de kaart; een benadering waarbij gezondheid niet alleen draait om de af- of aanwezigheid van ziekte of medische klachten, maar des te meer om het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren. Het accent ligt daarmee niet meer op de ziekte, maar op de mens zelf; op zijn veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.  

Patiëntparticipatie

Patiëntparticipatie

Het Bravis ziekenhuis betrekt patiënten structureel bij het verbeteren van de zorg. Zo maken wij gebruik van BravisRadar: een tool waarmee patiënten hun ervaringen kunnen delen met betrekking tot polikliniekbezoeken en klinische opnames. Doel daarvan is het verbeteren van het zorgproces op de betreffende afdelingen. In 2022 vulden 9780 polibezoekers de BravisRadar in. Gemiddeld waarderen zij het ziekenhuis met een 8,6. In 2022 ontvingen we op de verpleegafdeling 4300 reacties en kreeg Bravis een 8,5 als rapportcijfer. 

Daarnaast bestaat het Bravis panel; een groep van 350 patiënten die vier tot zes keer per jaar meedenkt over een actueel onderwerp. In 2022 leverden zij bijvoorbeeld input voor de nieuwe website van Bravis en dachten zij mee over het onderwerp ‘eigen regie’. 

Advanced Care Planning

Advanced Care Planning

Advanced Care Planning, ofwel Proactieve Zorgplanning, gaat om het tijdig bespreekbaar maken van de laatste levensfase. Het is een proces waarbij patiënt en arts samen wensen, doelen en voorkeuren voor zorg bespreken en vastleggen. Bijvoorbeeld over hoe de patiënt de laatste levensfase in wil richten en welke rol eventuele naasten hierin kunnen spelen. Door samen in gesprek te gaan, laten we deze belangrijke periode zoveel mogelijk aansluiten bij de persoonlijke wensen en behoeften van de patiënt.