Iman Vleugel, Zorgmanager

Iman Vleugel, Zorgmanager

Efficiënter meten dankzij
nieuwe spotcheckmonitor

Op de klinische afdelingen van Bravis zijn nieuwe bloeddrukmeters beschikbaar. Met behulp van deze zogenaamde ‘spotcheckmonitor’ kunnen niet alleen de bloeddruk, maar ook alle andere vitale parameters zoals de hartslag, het zuurstofgehalte en de verpleegkundige beoordelingen worden afgenomen. Bovendien kunnen alle gemeten data snel en foutloos naar HiX overgebracht worden. 

“De aanschaf van de spotcheckmonitor is een vervolg op een eerder proefproject met de slimme pleister in 2019”, vertelt zorgmanager Iman Vleugel. “We deden er toen al ervaring mee op en verpleegkundigen waren erg enthousiast over de resultaten. Met de spotcheckmonitor kun je ineens meerdere metingen doen die je normaal afzonderlijk zou moeten doen. Dat scheelt alvast veel werk, zeker als je die metingen meerdere keren per dag uitvoert.”

Minder kans op fouten

Een ander belangrijk en zelfs uniek voordeel van de spotcheckmonitor is volgens Iman dat zorgmedewerkers eenvoudig kunnen inloggen. “Met de scanner kun je jezelf aanmelden bij de monitor. Dat is nog nergens anders mogelijk met dit type spotcheckmonitor. Vervolgens scan je het polsbandje van de patiënt. Dan is ineens duidelijk welke medewerker welke patiënt heeft gemonitord. Op deze manier kan de medewerker de data voor de Early Warning Score (EWS) snel en foutloos naar HiX overbrengen.” 
Het laatste punt dat aangehaald moet worden, betreft de patiëntveiligheid. Doordat het polsbandje van de patiënt wordt gescand en metingen direct vanaf de spotcheckmeter worden verstuurd, is de kans op fouten geminimaliseerd. “Verpleegkundigen hoeven de metingen niet meer op een briefje te schrijven of rond te lopen met zowel een bloeddrukmeter als een computer-on-wheels (COW). Zo dragen de spotcheckmeters ook een steentje bij aan ontregelen en ontzorgen”, besluit Iman.

Connected care

De spotcheckmonitors zijn een product van Philips. Bravis heeft een strategische samenwerking met Philips op het gebied van connected care. Doel hiervan is om de monitoring, observatie en zelfmanagement van patiënten binnen en buiten het ziekenhuis verder te verbeteren. Dit valt ook, mede door de inzet van technologie en digitalisering, onder de vleugels van ons zorgvernieuwingsprogramma.

De aanschaf van de meters volgde na een vergelijkende selectieprocedure van een daarvoor samengestelde projectgroep. In totaal zijn 28 van deze monitors aangeschaft en sinds eind december 2022 beschikbaar op de klinische afdelingen in Bergen op Zoom en Roosendaal. In het najaar van 2023 volgt een upgrade van de spotcheckmonitor waarbij de meters ook de ademhalingsfrequentie automatisch kunnen meten en registreren. 

Ga terug naar Optimale inzet van technologie en digitalisering