Karin Haverkamp, adviseur marketing

Karin Haverkamp, adviseur marketing

Bravis-patiënten helpen
de zorg te verbeteren

De ruim drieduizend Bravis-medewerkers werken dagelijks hard aan het verlenen en verbeteren van de zorg aan hun patiënten. Zorg die we als ziekenhuis naadloos willen laten aansluiten op de wensen en behoeften van onze patiënten. Daarvoor willen we goed op de hoogte zijn van hun ervaringen en meningen, zodat we deze mee kunnen nemen in het nog verder verbeteren van de zorg. Op verschillende manieren betrekken we patiënten en hun naasten hierbij.  

Karin Haverkamp is als adviseur marketing nauw betrokken bij de zogenoemde patiëntenparticipatie. “Patiënten geven wij de mogelijkheid om hun ervaringen met ons te delen. Maar we vragen patiënten ook om mee te denken over het verbeteren van de zorg en/of de nieuwbouw. Daarvoor gebruiken we de BravisRadar en het Bravis panel”, vertelt Karin. “Met de BravisRadar kunnen patiënten online hun ervaringen delen tijdens het bezoek aan de polikliniek en tijdens de opname op de verpleegafdeling. Kort na het polibezoek of ontslag uit het ziekenhuis krijgt de patiënt een e-mail met het verzoek een online-vragenlijst in te vullen. De kracht van de BravisRadar is dat de resultaten meteen zichtbaar zijn voor de desbetreffende afdeling in het ziekenhuis. Zo ziet het team zelf wat er leeft onder de patiënten en kan hierdoor snel verbeteracties opzetten.”  

Een 8,6

Van de mogelijkheid om ervaringen te delen wordt veel gebruik gemaakt. “In 2022 mochten we 9780 reacties van polibezoekers ontvangen. Zij waarderen de polikliniek gemiddeld met een 8,6”, meldt Karin. “Op de verpleegafdeling ontvingen we in 2022 4300 reacties en kregen we gemiddeld een 8,5 als rapportcijfer.” 

Bravis panel

Het Bravis panel is een online-forum dat bestaat uit patiënten die mee willen denken over verbeteringen in de zorg en/of de nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis. “Deze vaste groep patiënten wordt vier tot zes keer per jaar gevraagd hun mening te geven over nieuwe initiatieven en/of verbetervoorstellen middels een vragenlijst. Zo hebben we panelleden gevraagd naar het gebruik van het patiëntenportaal MijnBravis en gezondheidsapps”, legt Karin uit. “Het kan ook voorkomen dat we panelleden uitnodigen om langs te komen voor het delen van hun mening. Zo konden panelleden meepraten in een groepsgesprek over het thema ‘Gezond blijven en zo lang mogelijk thuis wonen’. Ook hebben ze meegewerkt aan video’s waarin panelleden uitleggen wat het voor hen persoonlijk betekent om zelf regie te hebben op ziekte en behandeling. Het doel van deze video’s is om zorgverleners bewuster te maken van het perspectief van de patiënt.”

Het Bravis panel telt momenteel 350 leden. Wilt u meedenken en meepraten met het Bravis ziekenhuis? Meld u dan aan!

www.bravisziekenhuis.nl/bravispanel

Ga terug naar Patiëntparticipatie