Bravis test voorspellingsmodel voor SEH-verblijf, opname en ligduur

Bravis test voorspellingsmodel voor SEH-verblijf, opname en ligduur

Het Bravis ziekenhuis test een model dat op basis van kunstmatige intelligentie drie kwesties kan voorspellen. Aan de hand van algoritmes worden de verwachte verblijfsduur op de SEH, de kans op een opname in het ziekenhuis en de waarschijnlijke ligduur in de kliniek voorspeld. Deze voorspellingen worden op individueel patiëntniveau gemaakt. We verwachten dat zij de zorgprofessionals eerder inzicht geven in de doorstroming van de SEH en de kliniek. Dit kan helpen om zorgprocessen waar nodig te versnellen.

Het gebruik van data en informatie wordt in de zorg steeds belangrijker. De Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) hebben het Expertisecentrum Zorgalgoritmen opgezet, zodat ook algemene ziekenhuizen mee kunnen gaan in deze ontwikkeling. Het centrum ontwikkelt samen met zorgprofessionals tools die met data en kunstmatige intelligentie de zorgprofessionals en zorgprocessen kunnen ondersteunen.

Studieziekenhuis

De drie algoritmen, gericht op verblijfsduur SEH, kans op opname in het ziekenhuis en ligduur in de kliniek, zijn ontwikkeld in drie algemene ziekenhuizen. Bravis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk hebben zich aangemeld als studieziekenhuis, waar de algoritmen in de praktijk worden getest. Als studieziekenhuis gaan wij testen of dit model ook in ons ziekenhuis toegepast kan worden.

Individueel patiëntniveau

“Het model voorspelt de doorlooptijd op de SEH, de kans op een klinische opname na de SEH en de klinische ligduur”, vertelt SEH-arts Alex Jahn. “Uniek is dat de voorspellingen op individueel patiëntniveau worden gemaakt. Dit zou kunnen bijdragen aan een betere doorstroming. Maar ook dat we eerder informatie hebben over de druk die op de SEH of in de kliniek ontstaat, zodat we daar mogelijk eerder actie op kunnen ondernemen. Bij de voorspelling wordt ook inzicht gegeven in welke zaken het meeste invloed hebben op de voorspelling van de doorlooptijden en de ligduur. De voorspellingen zijn nu nog niet zichtbaar voor de patiënt, maar dat zou in de toekomst natuurlijk nog wel een toegevoegde waarde kunnen hebben."

Schaduwdraaien

In september wordt gestart met het schaduwdraaien van het systeem. “Met andere woorden: het algoritme draait op de achtergrond mee en er wordt gecontroleerd hoe goed het technisch presteert”, licht klinisch fysicus Martijn Franken toe. “In januari 2023 start de studie voor de klinische validatie. Dan vergelijken we de werking van het algoritme in de praktijk met de inschattingen van de zorgverlener.”

Het nieuwe Bravis

Dat Bravis het voorspellingsmodel gaat testen past naadloos in ons zorgvernieuwingsprogramma. Het optimaal inzetten van technologie en digitalisering is een van de ambities in de visie 2030 ‘Het nieuwe Bravis’.