Marloes Otte en Christianne Verdult

Marloes Otte en Christianne Verdult

Doel van de Dag geeft
ouders nog meer regie 

Het krijgen van een kind is een grote verandering, zeker als het om het eerste kindje gaat. Wat is het dan heerlijk om alle steun en hulp te ontvangen van de gespecialiseerde verpleegkundigen in het Bravis Moeder & Kindcentrum (MKC). Na die zorg staan de ouders er thuis alleen voor, soms ondersteund door couveuse nazorg. Daarom wordt op het MKC bekeken hoe ouders nog meer gestimuleerd kunnen worden om de eigen regie te nemen. Dankzij het stellen van een ‘Doel van de Dag’ en het geven van meer eigen regie ervaren ouders en neonatologieverpleegkundigen veel meer voldoening.  

In het verleden namen we snel handelingen van de ouders over, vertellen Marloes Otte en Christianne Verdult, gespecialiseerd neonatologieverpleegkundigen. “Op deze manier blijven de ouders een stukje afhankelijk van de verpleegkundigen. Met de komst van het MKC en vanuit de visie gezinsgerichte zorg worden ouder en kind niet meer gescheiden. Omdat we ouders graag meer regie geven over de zorg van hun kind, zijn we vanuit het project Positieve Gezondheid op het idee gekomen van het ‘Doel van de Dag’. Studente Maartje de Boer is hiermee verder aan de slag gegaan door een implementatieplan te ontwikkelen om de eigen regie meer vorm te geven.” “Het werkt als volgt: De ouders geven aan wat zij die dag graag willen leren. We noteren het ‘Doel van de Dag’ op het dagbord”, meldt verpleegkundige Marloes Otte. “De ene keer is dit iets heel praktisch, zoals het leren voeden of verschonen. De andere keer kan het gaan over zorgen thuis of problemen die er zijn.” 

Denken voor de ander 

“Door het duidelijk bespreekbaar maken van verwachtingen en onze expertise te delen werkt deze aanpak voor zowel de ouders als verpleegkundigen. Je merkt dat we vaak invullen voor de ouders, vanuit goede intenties”, vervolgen Marloes en Christianne. “Zoals wanneer moeder moet rusten of het kindje moet slapen. Maar juist door die ene vraag te stellen ‘Wat vind jij nu belangrijk?’ sta je soms te kijken waar ouders mee komen. Ouders voelen op hun beurt meer betrokkenheid. Door het doel op te schrijven op het dagbord is het voor alle betrokken hulpverleners duidelijk. Juist het gesprek over het ‘Doel van de Dag’ is belangrijk. Helder krijgen wat er leeft bij de ouders en vooral kijken wat wij als verpleegkundigen kunnen bijdragen om de zorg compleet te maken. Op deze manier zetten we de ouders meer in hun kracht.” 

Andere afdelingen 

Het Doel van de Dag is volgens Marloes ook goed te gebruiken op andere afdelingen. “Het gaat soms om de kleine dingen. Maar hoe mooi is het als professionals niet zeggen dat de patiënt uit bed moet komen, maar dat het vanuit de patiënt zelf komt. Als de patiënt zelf uitgenodigd wordt de regie te nemen, ervaart hij meer grip op zijn ziekte en welzijn.” Daarnaast geeft het de professionals een stukje werkgeluk!” 

Nairobi en Zaira 

Op 25 maart 2022 werden Danique en Andrew ouders van Nairobi en Zaira. In het Bravis Moeder & Kindcentrum stelden ze zich elke dag een ander doel. Daardoor ging het jonge gezin met voldoende bagage en zelfverzekerd naar huis. 

“Vooraf wisten we niet wat ons te wachten stond. We zijn dan ook voor de eerste keer ouder”, vertelt Danique. “In het begin was het echt fijn dat de nachten van ons over werden genomen. Maar gaandeweg gaven we aan het zelf te willen doen. Dat moet thuis ook.” “Dan is het fijn dat er vanaf de zijlijn wordt meegekeken”, vult Andrew aan. “Doordat je steeds doelen voor jezelf stelt, voel je je steeds meer ouder. Het hoofddoel was om naar huis te gaan. Daar omheen hingen allemaal kleine doeltjes, waardoor je weet wat je thuis moet doen. We hebben als ouders echt gemerkt dat we ertoe doen en mee mochten denken in het zorgproces rond onze kindjes. Fijn dat straks iedere ouder vanuit dit gedachtengoed benaderd wordt. Ik heb hier echt heel veel geleerd. Complimenten daarvoor.” 

Ga terug naar Positieve Gezondheid